Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Huong (HCM)

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

Quản lý chuyên ngành về hàng thang máy nhập khẩu

Mặt hàng thang máy nhập khẩu, chịu sự quản lý của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Mặt hàng này cần làm 2 thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước khi nhập khẩu và trước khi đưa vào vận hành bao gồm:

1. Kiểm tra nhà nước về Chất lượng hàng hóa trước khi nhập về
Theo Quyết Định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm,, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng. Theo đó Bộ LDTB&XH  ra Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH thực thi QD 50/2006 của Chính phủ. Trong đó quy định danh mục cụ thể và các cơ quan có thẩm quyền làm dịch vụ KTCL hàng hóa.

2. Kiểm Định Kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là Kiểm định an toàn)

Theo Thông tư 32 /2011/ TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ LĐTBXH thang máy được đưa vào danh  sách ” DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG” do đó cần phải tiến hành kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Hai Thủ tục này có thể làm đồng thời cùng 1 lúc khi nhập hàng về, nhưng mục đích  sử dụng thì khác nhau:
- Kiểm tra chất lượng: Kết quả Kiểm tra chất lượng phục vụ công tác thông quan tờ khai nhập khẩu cho lô hàng. Cần làm thủ tục đăng ký KTCL trước khi làm thủ tục thông quan tờ khai cho lô hàng.
- Kiểm định an toàn: Dán nhãn an toàn, phục vụ công tác chứng nhận sản phẩm được phép đưa vào sử dụng, lưu hành trên thị trường. Không ảnh hưởng tới việc thông quan tờ khai.

Quý Khách hàng cần chú ý thực thi đúng và đủ qui trình khi nhâp hàng về, tránh việc chỉ làm KTCL mà không làm Kiểm định an toàn.