Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Alan

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

THỦ TỤC NHẬP KHẨU XE MÁY ĐIỆN - XE ĐẠP ĐIỆN

Quy trình nhập khẩu một lô hàng xe đạp điện, xe máy điện khá đơn giản. Mặt hàng này chỉ có 1 qui định về Kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu.
 Xe đạp điện thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao Thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2019 thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT
 ngày 22/12/2011.

Quy trình Kiểm định và thông quan tờ khai hàng hóa nhập khẩu lô hàng như sau:
- Trước khi hàng về:
1. Đăng ký tài khoản trên trang Một cửa quốc gia. (Hướng dẫn đăng ký tài khoản)
2. Lập hồ sơ theo mẫu của BGTVT trên trang 1 cửa và upload bản scan các chứng từ liên quan
(Bộ hồ sơ cần chuẩn bị để up lên hệ thống)
3. Hoàn thành việc gửi hồ sơ và lấy số đăng ký tiếp nhận trên hệ thống
- Khi hàng về:
1. Mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu, kèm theo giấy đăng ký đã được cấp từ hệ thống của BGTVT
2. Đăng ký mang hàng về kho bảo quản, kéo hàng về kho
3. Lên hệ thống cập nhật thông tin địa điểm, ngày giờ để Cục Đăng kiểm tới kiểm tra
4. Cục Đăng kiểm tới kiểm tra trụ sở
5. Mang mẫu lên Cục Đăng kiểm tiến hành kiểm tra
6. Nộp lệ phí
7. Lấy kết quả trên hệ thống
- Thông quan tờ khai.
Sau khi có kết quả trên Hệ thống 1 cửa, BGTVT sẽ tự động đẩy kết quả sang cho Hải quan để thông quan lô hàng.
Nếu phải chờ lâu, Quý Khách hàng photo Kết quả Đăng kiểm gửi tới Hải quan để làm thông quan hà
ng!