Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Alan

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TỦ LẠNH, TỦ MÁT, TỦ TRƯNG BÀY

Theo quy định hiện hành của Nhà nước thì sản phẩm TỦ LẠNH, TỦ MÁT, TỦ GIỮ LẠNH THƯƠNG MẠI phải đáp ứng 2 điều kiện sau:
 1. Có chứng nhận hợp quy nhập khẩu (hướng dẫn chi tiết như bên dưới)
 •  Thời gian làm: làm SAU KHI THÔNG QUAN
 • Thông tư quy định: QĐ 3482/2017/ BKHCN
       2. Kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
 • Thời gian làm: Đăng ký kiểm tra hiệu suất năng lượng trước khi làm tờ khai. Kiểm tra hiệu suất sau khi tờ khai đã thông quan.
 • Thông tư quy định: CV 1316/2018/BCT danh mục hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiếu

I. Quy trình và chi phí làm CHỨNG NHẬN HỢP QUY như sau:
 • QUY TRÌNH
 1. Khi hàng về: Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký KTCL, công bố theo TT27/2017 BKHCN SĐBS TT28/2012/ BKHCN  (như sau), Nộp bộ hồ sơ với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cửa khẩu hoặc nơi DN nhập khẩu có trụ sở đăng ký kinh doanh.
 2. Quy chuẩn: QCVN 09:2012
 3. Mang mẫu đi test với trung tâm được chỉ định của BKHCN với QCVN 09:2012
 4. Sau khi có kết quả test, Trung tâm test sẽ dựa trên kết quả test để ra chứng nhận hợp quy sản phẩm nhập khẩu.
 5. Nộp lại kết quả test cho Chi cục TCDLCL trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký.
 6. Nhận lại kết quả xác nhận từ Chi cục TCDLCL nơi đã đăng ký.
Chứng nhận này dùng cho 1 model và có thời hạn trong vòng 3 năm
 •  CHI PHÍ
 1. Chi phí test mẫu: kiểm tra chất lượng theo biểu giá của trung tâm, có hóa đơn đỏ
 2. Chi phí làm chứng nhận hợp quy: theo biểu giá của trung tâm, có hóa đơn đỏ
 3. Chi phí xử lý: không hóa đơn