Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Alan

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN NHẬP KHẨU

1. Về Mã Hs của hàng hóa:
Quý Khách hàng có thể tham khảo Hs code sau:
- 8711.90.91: Xe mô tô chạy điện.
- 8711.90.99: Loại khác.
Quý Khách cần căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

2. Về kiểm tra chất lượng:
Xe đạp điện thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao Thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2019 thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011. 
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 41/2018/TT-BGTVT nêu trên: “hàng hóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứng nhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông vận tải ban hành”.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện”. Trong đó quy định công suất động cơ điện của xe phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật và không được lớn hơn 250W.

Quý Khách vui lòng click vào đường link trên để tải văn bản về!