Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Alan

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

QUY ĐỊNH VỀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG 2017 - TT36/2016/TT -BCT

Thông tư TT36/2016/TT -BCT ngày 28/12/2016 Quy định Dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư này có các điểm chính như sau: 

TÓM TẮT: KHÔNG PHẢI XIN QUYẾT ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG, NHƯNG VẪN CẦN TỰ LÀM DÁN NHÃN VÀ KHAI BÁO CHO BỘ CÔNG THƯƠNG. Những vấn đề liên quan đến Hải quan sau khi thông tư có hiệu lực thì cần có Công văn hướng dẫn cụ thể, Green Earth sẽ cố gắng update thông tin tới Quý Khách hàng.

1. Thay thế: Thông tư 36/2016/TT-BCT: thay thế thông tư 07/2012/TT-BCT quy định về dán nhãn năng lượng

2. Hiệu lực : Từ 10/02/2017

3. Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng tối thiểu: Vẫn cần làm thử nghiệm

 - Kết quả này dùng để:
+ Nộp cho Hải quan để thông quan
+ Làm hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng

- Nơi làm thử nghiệm:
+ Mang mẫu đến các Trung tâm thử nghiệm HSNL được Bộ công thương chỉ định hoặc Các tổ chức tư nhân đủ điều kiện.
+ Lấy kết quả Test bên nước ngoài của tổ chức thử nghiệm nước ngoài (của nhà máy hoặc trung tâm thử nghiệm độc lập) được chứng nhận ISO/IEC 17025 hoặc tương đương bởi các tổ chức chứng nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC)

- Thời hạn hiệu lực của kết quả thử nghiệm : Vô thời hạn

4. Vấn đề Đăng ký dán nhãn năng lượng:

- Vẫn cần làm thủ tục dán nhãn năng lượng, chỉ khác là không cần phải xin Quyết định Dán nhãn của BCT

- Dán nhãn dùng để: 
+ Doanh nghiệp khai báo với Bộ công thương biết các Phương tiện, thiết bị sẽ dán nhãn năng lượng

- Nộp hồ sơ đăng ký ở đâu: online hoặc bản cứng tới Tổng cục năng lượng – Bộ Công Thương

- Quy trình dán nhãn năng lượng: Không cần xin Quyết định dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương, Doanh nghiệp chỉ khai báo với BCT và tự dán nhãn, tự chịu trách nhiệm với những gì mình khai báo.

5. Trách nhiệm của Bộ Công Thương: 
- Kiểm tra, thanh tra những doanh nghiệp đã đăng ký dán nhãn năng lượng 

Về file văn bản gốc, Quý Khách hàng vui lòng tải tại đây!