Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Alan

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

Đăng ký Công bố hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng hàng nhập khẩu

Theo Thông tư 36/2016/TT-BCT, thì việc Dán nhãn Năng lượng đã được chuyển thủ tục làm sau thông quan, để không ảnh hưởng tới tiến độ thông quan tờ khai của doanh nghiệp có mặt hàng nhập khẩu thuộc diện cần Thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng.

Nhưng mới đây, theo Công văn số 5010/TCHQ-GSQL 28/07/2017 từ Tổng Cục Hải quan về quy trình quản lý và để đảm bảo việc thực hiện Dán nhãn năng lượng được các Doanh nghiệp nhập khẩu tiến hành một cách nghiêm ngặt. Tổng Cục Hải Quan đã yêu cầu thêm 1 bước khi thông quan tờ khai hải quan đối với mặt hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn theo quy định.
Theo đó, Các Doanh nghiệp sẽ phải Đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng với Bộ Công Thương trước, sau đó đem giấy xác nhận đăng ký công bố này nộp cho hải quan để được thông quan tờ khai.
Việc đăng ký công bố dán nhãn năng lượng này có thể làm theo hai cách:
 1. Đăng ký trực tuyến, trên trang dịch vụ công của Bộ Công Thương
 2. Đăng ký hồ sơ giấy, gửi qua đường bưu điện tới Bộ Công Thương
Sau khi xem xét hồ sơ của Doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký công bố để doanh nghiệp sử dụng xuất trình cho Hải quan và tiến hành thông quan lô hàng.
Dưới đây là nội dung Công văn số 5010/TCHQ-GSQL 28/07/2017 của Tổng Cục Hải quan liên quan đến vấn đề kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm nhập khẩu theo quy định: